DAJTE POSLOVANJU
SVOJ LIČNI PEČAT.

Shiny logo
innograv group logo

Ko smo mi?

Print services

Print Services d.o.o Beograd je nastao kao logičan sled dugogodišnjeg porodičnog  posla u oblasti izrade pečata, graviranja i štampe.

Budući da se ovaj posao na tržištu, zbog svoje širine, razvijao u različitim pravcima, naša poslovna politika je da svakom partneru pristupimo posebno, i za svakoga prilagodimo svoju ponudu, na taj način da budemo maksimalna podrška njihovom daljem razvoju. Naročito smo spremni da podržimo, upravo,  razvoj i modernizaciju poslovanja naših partnera, online poslovanje kao i nove, inovativne ideje.

Još od 1953. godine kada je, deda Bogdan, osnovao prvu pečatoreznicu, porodično se bavimo grafičkim poslom. Svo to vreme prateći savremene trendove, modernizacijom poslovanja, širenjem delatnosti, nastavljamo poslovanje u ovoj oblasti.

2014. godine osnivamo Print Services d.o.o. i počinjemo sa distribucijom, prvo opreme i repromaterijala za izradu pečata, zatim opreme i materijala za graviranje kao i opreme i repromaterijala za sublimaciju.

U našem distributivnom programu se nalaze Shiny automati za pečate sa pratećim materijalom za izradu pečata, Photocentric polimeri za izradu pečata, INNOGRAV materijali i oprema za graviranje i montažu, kao i oprema  repromaterijal za sublimaciju najvećih svetskih proizvođača.

Ono po čemu želimo da se izdvojimo na tržištu je upravo izbor ino partnera, proizvođača, sa kojima uspostavljamo saradnju i čije proizvode distribuiramo. To su vodeći svetski proizvođači, čime našim partnerima garantujemo najviše standarde po svim relevantnim pitanjima, kao što je kvalitet proizvoda i pouzdanost u radu. Ovo je prepoznato na tržištu, tako da iz dana u dan imamo sve više partnera koji žele da sarađuju sa nama.

PEČATI

Shiny je premium proizvođač pečata, koji je svoju reputaciju stekao dugogodišnjim ulaganjem u kvalitet i trenutno je po pitanju kvaliteta i dizajna automata za pečate, kao i širinom svoje ponude vodeći svetski proizvođač. Na našem tržištu je taj kvalitet prepoznat i podržan garancijom od 5 godina koja se dobija za svaki Shiny automat.

GRAVIRANJE

Innograv je nemački proizvođač materijala za graviranje i montažu, dugi niz godina je jedan od vodećih evropskih i svetskih proizvođača. Ono čime se izdvaja na tržištu su konstantan visok kvalitet proizvoda.

SUBLIMACIJA

Sublimacija je štampa koja pruža velike mogućnosti i svakako jedna od najperspektivnijih tipova štampe. Sublimacija je primenjiva u mnogim industrijama, još uvek se najviše primenjuje u industriji suvenira i ima sve veću primenu u industrijskom obeležavanju a nezamenjiva je u komadnoj i izradi manjih serija predmeta u punom koloru.

 Prijavite se na newsletter: