Pečati

Shiny je proizvođač repromaterijala za izradu pečata u premium segmentu. Od 2004. godine kada je na sajmu u Študgartu osvojio plaketu PREMIUM BRAND za seriju džepnih pečata, nastavlja da ulaže u dalji razvoj, tako da je veoma brzo došao na poziciju vodećeg svetskog proizvođača, za kojeg možemo da kažemo da kreira trendove i uvodi inovacije u ovom segmentu tržišta. Kako inovacije po pitanju tehničkih rešenja u podizanju kvaliteta samog proizvoda, tako i inovacije u primeni pečata što potvrđuje izuzetno široka ponuda Shiny pečata za upotrebu u raznim industrijama, teksitilnoj industriji, industrijskog obeležavanja, kao i pečata sa različitim mogućnostima personalizacije.

Shiny logo

Brojne su inovacije koje je Shiny doneo, koje su postale opšti trend u proizvodnji, tako da ih i ostali proizvođači prihvataju i koriste u svojoj proizvodnji. Pored same vrhunske funkcionalnosti pečata, Shiny pečati dominiraju i u dizajnu kojim su daleko ispred konkurencije.

Uzimajući sve ovo u obzir Shiny pečati su idealno i kompletno rešenje za naše poslovanje kao pečatorezaca. Njihov atraktivni izgled lako dovodi kupca u situaciju da se odluči za Shiny, kvalitet nam pruža mogućnost lake izrade i dugotrajnosti. Izdvajamo i jedinstvenu garanciju od 5 godina koju dobijate za svaki Shiny automat, što ga, sve ovo zajedno, uz korektnu cenu dovodi u poziciju IDEALNOG IZBORA za Vašu pečatoreznicu.

 Prijavite se na newsletter: