Sublimacija – Štampa budućnosti

Prednosti sublimacione štampe su mnogobrojne i protežu se na sve aspekte štampe, a neke od njih su:

  • Izuzetno visok kvalitet štampe. Ukoliko koristimo kvalitetne boje i papir za sublimaciju, ne postoji mogućnost da sam proces štampe dovede do lošeg kvaliteta otiska. Tako da kvalitet štampe i izgleda proizvoda zavisi isključivo od pripreme za štampu.

  • Veliki izbor materijala na kojima je moguća štampa. Ponuda materijala i uopšte artikala na kojima je moguće raditi sublimacionu štampu je sve veća, tako da je moguće raditi na keramici, staklu, kamenu, plastici, tekstilu i još mnogo vrsta materijala.

  • Niska cena izrade pojedinačnog proizvoda. Jedna od najvećih prednosti ove štampe je upravo personalizacija proizvoda i proizvodnja malih serija proizvoda. Ovo je jedna od prednosti koja je direktna komparativna prednost na tržištu.

  • Niska cena opreme. Cena opreme potrebne za sublimacionu štampu je izuzetno niska. Za kompletnu opremu kojom bi mogli da vršimo štampu na svim materijalima i oblicima potrebno je izdvojiti od cca. 700 eura za neki osnovni kvalitet opreme pa do maksimalno 2000 eura za najviši kvalitet opreme. Za bilo koju drugu vrstu štampe koja bi pokrila kvalitet i raznovrsnost materijala koji možete štampati sublimacijom, potrebna su ulaganja koja su i 50 ili 100 puta veća. Čak i tada nije moguće pokriti sav asortiman koji nudi sublimacija, niti postići tako nisku cenu za pojedinačnu i proizvodnju malih serija.

  • Sublimacija može da se radi u bilo kom prostoru gde ima struje, ne postoje nikakvi posebni uslovi koji bi bili potrebni i oprema zauzima minimalan prostor. Pored toga oprema je malih dimenzija i lagana je, tako da je moguće nakon završene štampe mašine odložiti na neko mesto kako bi ostao slobodan prostor za druge poslove.

  • Stručnost. Za potrebe ove vrste štampe je potrebno samo osnovno znanje rada na računaru, ukoliko ste ikada koristili štampač, dovoljno ste kvalifikovani za ovaj posao. Zvuči kao šala i nije to. Ovo je takođe jedna od velikih komparativnih prednosti u ovom vremenu, u kojem je sve teže pronaći kvalitetne radnike sa iskustvom. Takođe je veliki problem kada je pored ulaganja u posao potrebno i zaposliti posebnu osobu za obavljanje nekog posla, naročito stručnu sa visokim platama. Ovde se možemo potpuno osloniti na postojeći tim.

Sublimaciona štampa je transfer štampa, koja se radi na posebnim artiklima, papiru i bojama. Proces sublimacije započinje štampom željenog motiva na papir za sublimaciju. Daljim postupkom boja sa papira, pod visokom temperaturom i visokim pritiskom prelazi iz čvrstog u gasovito stanje. U tom procesu boja u gasovitom stanju ulazi u pore materijala na koji se nanosi otisak.

Prednost ovakvog otiska je to što on nije nanet na površinu materijala, već je u materijalu, što nam daje visok kvalitet i postojanost štampe kod svakodnevne upotrebe, pranja i to mašinskog, peglanja i sl. Najsavremeniji sublimacioni premazi na keramici, mogu da podnesu preko 3500 pranja u mašinama za sudove. Ovo, sigurno će te se složiti, pomalo uliva nadu da se nije baš celo tržište pretvorilo u proizvodnju sve nekvalitetnijih proizvoda kako bi cenom bili konkurentni, već da i sada može da se pronađe proizvod koji ima dug vek trajanja u nepromenjenom obliku i izgledu. Sublimacija nam po veoma povoljnim cenama upravo donosi to, veliki izbor kvalitetnih proizvoda sa maksimalno kvalitetnom štampom.

Pored svih navedenih prednosti i osobina ovo je jedan od glavnih razloga zašto sublimaciju nazivamo “štampom budućnosti”.

Plasman je jedno od najvažnijih pitanja u poslovanju, a proizvodi na kojima se radi sublimacija pokrivaju mnogo različitih mogućnosti za plasman. Zbog svojih karakteristika i prednosti sublimacija je pogodna kao zaseban biznis, a izuzetno je zgodna i kao dodatna delatnost.

Kao dodatna delatnost je veoma pogodna u prodaji raznih poklona, suvenira, školskog pribora, zatim u galerijama, kao i u srodnim delatnostima, ukoliko se bavite nekom drugom vrstom štampe, graviranjem, izradom pečata, ključeva, fotografijom, fotokopiranjem i ostalim sličnim delatnostima, sublimacija je idealna dopuna i proširenje za Vaš biznis.

Pored, da tako kažemo “manjih kupaca”, koji kupuju poklone za rođendane ili suvenire, “veliki kupci” su firme koje kupuju poklone za poslovne partnere, naročito oni koje žele da se izdvoje na način da svaki partner dobije personalizovan poklon. Ovo je rešenje velikog problema za manje firme, jer druge vrste štampe nude jeftine proizvode ali samo onda kada ste veliki kupac i poručujete serije od više stotina, nekada i više hiljada proizvoda. Zbog ovoga mnoge manje firme odustaju od kupovine poklona za partnere, inače veoma važnog dela marketinga i uopšte nastupa na tržištu.

 Prijavite se na newsletter: